تاريخ : ۸۷/۱۱/۰۶ | 9:59 | نویسنده : اصلان قزللو
نام کتاب: گونه های نو آوری در شعر معاصر ایران

نویسنده: دکتر کاووس حسن لی

انتشارات: نشر ثالث(خ کریم خان زند- بین ایرانشهر و ماهشهر- پ۱۶۰

چاپ دوم- ۱۳۸۵

این کتاب در مورد نوآوری ای شعر معاصر در حوزه ی زبان- شکل و فرم و ساختار- صور خیال - معنا و محتوا و نوآوری در قالب های گذشته ی شعر فارسی  اطلاعات جالبی به خواننده می دهد. شاعران نو پرداز با مطالعه ی این کتاب به حد نوآوری و در ک فرم و دیگر عناصر شعر پی خواهند برد.

بخشی از پیش گفتار کتاب:

شعر گذشته ی فارسی عرصه ی تکرار مکرر تجربه هایی است که شاعر از پیشینیان خود فرا گرفته است و این تجربه ها در حوزه ی مفاهیم کلی و ازلی و ابدی محدود است. به قول نیما" ادبیات قدیم ما سوبژکتیو است.یعنی با باطن و حالات باطنی سر و کار دارد.در آن مناظر ظاهری نمونه ی فعل و انفعالی است که در باطن گوینده صورت گرفته  نمی خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد." ص ۱۲  • عکس بازیگران
  • استخدام بانک
  • قالب وبلاگ